volgende vergadering

Geacht VCL-lid,


Dit jaar viert de Vereniging Corporate Litigation haar vierde lustrum. Uiteraard willen wij het 20-jarig bestaan van onze vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Onze najaarsbijeenkomst zal op vrijdagmiddag 5 november 2021 (fysiek) worden gehouden en krijgt een bijzonder lustrumkarakter. Na de gebruikelijke algemene ledenvergadering zal een aantal advocaten van onze vereniging de strijd aanbinden in een moot court met als thema “Publieke belangen in het enquêterecht”. Na afloop beslist de zaal welk standpunt heeft gewonnen. Na de moot court is er een ouderwetse borrel, gevolgd door een diner met dinner speech.

Het programma is als volgt:

15.00 uur   Ontvangst

15.30 uur   Opening en algemene ledenvergadering (bestuursmededelingen)

15.45 uur   Moot Court

  • inleiding casus door Gijs Makkink
  • drie pleidooien van 20 minuten door drie advocaten van onze vereniging: Marjolein Heuten, Emille Buziau en Gijs Berkhout
  • mogelijkheid tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen uit de zaal
  • closing statements van elk 5 minuten door de pleiters
  • stemming door de zaal
  • afsluiting door Gijs Makkink

18.00 uur   Borrel

19.00 uur   Walking dinner

De lustrumbijeenkomst vindt plaats in museum Hermitage Amsterdam, Amstel 51, 1018 dr Amsterdam.

Voor de planning is het van belang van te voren te weten hoeveel leden zullen komen. We verzoeken u daarom vriendelijk om u vooraf per e-mail aan te melden bij .

Hoogachtend,
mede namens Yvette Borrius (voorzitter) en Gijs Makkink, Jaron van Bekkum, Mieke Olaerts (de lustrumcommissie),


Mijke Sinninghe Damsté
Secretaris Vereniging Corporate Litigation

tel: +31 20 578 5666
e-mail: