volgende vergadering

Geacht VCL-lid,

Op donderdag 29 april 2021 a.s. vindt het jaarlijkse Young Corporate Litigators-event digitaal plaats.

Op deze dag zullen Hylke ten Bruggencate (advocaat De Brauw) en Pjotr Broere (promovendus Van der Heijden Instituut) debatteren over de wenselijkheid van een maatschappelijke raad bij beursvennootschappen. Ook Barbara Elion (advocaat STEK) en Jorian Hamster (advocaat DLA) zullen de verbale strijd aanbinden. Zij zullen het hebben over, onder andere, thema's uit de Shell/Nigeria zaak. Voorafgaand aan het evenement vindt een algemene ledenvergadering plaats van de VCL. De debatten worden ingeleid door Maartje de Jong (advocaat AKD) en Juliette Wareman (Van Benthem & Keulen).

Het bestuur nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma is als volgt:

15.45 uur   Digitale ontvangst

15.50 uur   Opening en algemene ledenvergadering:

              1.   Bestuursmededelingen

              2.   Financieel verslag 2019 en 2020

              3.   Verslag van de secretaris 2019 en 2020

              4.   Besluiten:

 • – verlening décharge aan prof. mr. drs. I.S. Wuisman, voor de uitoefening van haar functie van bestuurslid in 2019 en 2020. Iris Wuisman is per medio 2020 uitgetreden;
 • – verlening décharge aan mr. A.C. Faber als bestuurslid voor de uitoefening van haar functie van bestuurslid en voorzitter. Alice Faber is per eind 2020 uitgetreden;
 • – verlening décharge aan het zittende bestuur voor de jaren 2019 en 2020;
 • – benoeming van mr. G.C. Makkink in de functie van bestuurslid;
 • – benoeming van prof. mr. drs. M. Olaerts in de functie van bestuurslid;
 • – benoeming kascommissie voor 2021;

              5.   Geschriften VCL 2019-2020 en komende jaargang

              6.   Wvttk

              7.   Einde

16.30 uur   Welkomstwoord

16.40 uur   Stelling 1:

 • Invoering van een bij wet verplichte maatschappelijke raad (die toeziet op het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de vennootschap) met stevige bevoegdheden is wenselijk voor beursvennootschappen
  – Hylke ten Bruggencate & Pjotr Broere
  – Maartje de Jong (inleider)

17.20 uur   Stelling 2:

 • Het enkele tekortschieten van een moedermaatschappij van een (multi)nationaal concern op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals de olielekkages bij Shell/Nigeria) zou gegronde redenen op moeten leveren om aan een juist beleid te twijfelen
  – Barbara Elion en Jorian Hamster
  – Juliette Wareman (inleider)

18.00 uur   Afsluiting

U wordt verzocht zich per e-mail aan te melden bij .
De link naar de bijeenkomst is VIMEO.COM/EVENT/843910/C5F3F8E04C.

Het bestuur verheugt zich op uw komst!

Vriendelijke groet,
Mijke Sinninghe Damsté (secretaris)
Tel: +31 20 578 5666
E-mail: