de vereniging

het bestuur

Mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen, penningmeester

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, secretaris

Mr. Y. Borrius, voorzitter

Mr. drs. J. van Bekkum

Mr. G.C. Makkink

Prof. mr. drs. M. Olaerts

Mr. R.A. Dudok van Heel

de statuten

Akte van oprichting TOON DOCUMENT