de vereniging

het bestuur

Mr. Y. Borrius, voorzitter

Mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen, penningmeester

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, secretaris

Mr. drs. J. van Bekkum

Mr. drs. R.M. Hermans

Mr. G.C. Makkink

Prof. mr. drs. M. Olaerts

de statuten

Akte van oprichting TOON DOCUMENT