de vereniging

het bestuur

Mr. A.C. Faber, voorzitter

Mr. Y. Borrius, secretaris

Mr. drs. R.M. Hermans, penningmeester

Mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen

Mr. drs. J. van Bekkum

Prof. mr. drs. I.S. Wuisman

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté

de statuten

Akte van oprichting TOON DOCUMENT