publicaties

presentaties

Presentaties najaarsbijeenkomst 5 november 2019:

– De WHOA en de Litigator – Esther Oppedijk van Veen TOON DOCUMENT

– WHOA in econmisch perspectief – Peter Wolterman TOON DOCUMENT

– De wet homologatie onderhands akkoord (de ‘WHOA’) – Michael Broeders TOON DOCUMENT


Presentaties voorjaarsbijeenkomst 31 mei 2018:

– Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) – prof. mr. D.J.G. Visser TOON DOCUMENT

– Bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie in de civiele procedure – mr. R.M. Hermans TOON DOCUMENT

– Wet bescherming bedrijfsgeheimen, verandert de procespraktijk? – mr. J.W. de Groot TOON DOCUMENT

– AI en Rechtspraak: Hype en Realiteit – prof. mr. dr. H. Prakken – Presentatie voorjaarsbijeenkomst 13 juni 2019 TOON DOCUMENT


geschriften

De Ver­eni­ging geeft jaarlijks een bundel uit, ge­titeld Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De redac­tie van de bundel is in han­den van prof. mr. drs. I.S. Wuisman, mr. Y. Borrius, mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, prof. mr. dr. B. Bier, mr. A.J. Wolfs en mr. M. Lokin.
Auteurs die een bij­dra­ge willen leve­ren worden uit­ge­nodigd con­tact op te nemen met de se­cre­taris van de Ver­eni­ging, on­der opga­ve van de titel van hun voor­ge­nomen bij­dra­ge en een korte omschrijving van on­derwerp en opzet daar­van.