publicaties

geschriften

De Ver­eni­ging geeft jaarlijks een bundel uit, ge­titeld Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De redac­tie van de bundel is in han­den prof. mr. dr. B. Bier, mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, prof. mr. dr. J.M. de Jongh, prof. mr. dr. E.C.H.J. Lokin, prof. mr. dr. C.M. Harmsen, mr. drs. J. van Bekkum en mr. dr. K. Spruitenburg.
Auteurs die een bij­dra­ge willen leve­ren worden uit­ge­nodigd con­tact op te nemen met de se­cre­taris van de Ver­eni­ging, on­der opga­ve van de titel van hun voor­ge­nomen bij­dra­ge en een korte omschrijving van on­derwerp en opzet daar­van.