lidmaatschap en contact

Voor meer informatie of aanmelding voor het lid­maat­schap kunt u con­tact op­ne­men met:

Mr. Y Borrius, se­cre­ta­ris van de Vereniging Corporate Litigation.

Florent, Postbus 75181, 1070 ad Amsterdam

e-mail:

De contributie bedraagt thans eur 65,-- per jaar;

voor studenten, AIO’s en OIO’s eur 32,50