lidmaatschap en contact

Voor meer informatie of aanmelding voor het lid­maat­schap kunt u con­tact op­ne­men met:

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, secretaris van de Vereniging Corporate Litigation.

Loyens & Loeff, Postbus / P.O. Box 71170, 1008 bd Amsterdam

e-mail:

De contributie bedraagt thans eur 65,-- per jaar;

voor studenten, AIO’s en OIO’s eur 32,50